Miễn trừ trách nhiệm

Chính sách miễn trừ trách nhiệm này (sau đây gọi là “Chính sách miễn trừ trách nhiệm”) quy định trách nhiệm của Tỷ lệ kèo Cam đối với việc cung cấp thông tin và dịch vụ trên website https://tylekeo.cam//.

Thông tin cung cấp trên website

Thông tin cung cấp trên website https://tylekeo.cam/ được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nguồn sau:

 • Các nguồn tin chính thống, uy tín
 • Các nguồn tin từ các bên thứ ba đã được kiểm chứng
 • Các nguồn tin từ người dùng

Tỷ lệ kèo Cam nỗ lực cung cấp thông tin chính xác và cập nhật trên website https://tylekeo.cam/. Tuy nhiên, Tỷ lệ kèo Cam không thể đảm bảo rằng tất cả thông tin trên website https://tylekeo.cam/ đều chính xác và cập nhật.

Chính sách miễn trừ trách nhiệm
Chính sách miễn trừ trách nhiệm

Dịch vụ cung cấp trên website

Các dịch vụ cung cấp trên website https://tylekeo.cam/ được cung cấp bởi Tỷ lệ kèo Cam hoặc các bên thứ ba đã được Tỷ lệ kèo Cam lựa chọn. Tỷ lệ kèo Cam nỗ lực cung cấp dịch vụ chất lượng và đáng tin cậy. Tuy nhiên, Tỷ lệ kèo Cam không thể đảm bảo rằng tất cả dịch vụ trên website https://tylekeo.cam/ đều hoạt động bình thường và không có lỗi.

Trách nhiệm của Tỷ lệ kèo Cam

Tỷ lệ kèo Cam chịu trách nhiệm về các thông tin và dịch vụ do Tỷ lệ kèo Cam cung cấp trực tiếp trên website https://tylekeo.cam/. Tuy nhiên, Tỷ lệ kèo Cam không chịu trách nhiệm về các thông tin và dịch vụ do các bên thứ ba cung cấp trên website https://tylekeo.cam/.

Tỷ lệ kèo Cam không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng thông tin hoặc dịch vụ trên website https://tylekeo.cam/, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại về tài sản, thiệt hại về uy tín hoặc thiệt hại về lợi ích kinh tế.

Trách nhiệm của người dùng

Người dùng có trách nhiệm sử dụng thông tin và dịch vụ trên website https://tylekeo.cam/ một cách hợp pháp và có trách nhiệm. Cụ thể, người dùng không được phép:

 • Sử dụng thông tin và dịch vụ trên website https://tylekeo.cam/ cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật hoặc vi phạm các quy định của Chính sách miễn trừ trách nhiệm này.
 • Sử dụng thông tin và dịch vụ trên website https://tylekeo.cam/ để xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Tỷ lệ kèo Cam hoặc của các bên thứ ba.
 • Sử dụng thông tin và dịch vụ trên website https://tylekeo.cam/ để phát tán hoặc truyền bá thông tin vi phạm pháp luật hoặc có hại cho các cá nhân hoặc tổ chức khác.
 • Sử dụng thông tin và dịch vụ trên website https://tylekeo.cam/ để thực hiện các hành vi lừa đảo hoặc gian lận.

Sửa đổi Chính sách miễn trừ trách nhiệm

Tỷ lệ kèo Cam có thể sửa đổi Chính sách miễn trừ trách nhiệm này theo thời gian. Nếu Tỷ lệ kèo Cam thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với Chính sách miễn trừ trách nhiệm, Tỷ lệ kèo Cam sẽ thông báo cho người dùng bằng cách đăng thông báo trên website https://tylekeo.cam/.

Luật áp dụng

Chính sách miễn trừ trách nhiệm này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Chính sách miễn trừ trách nhiệm này sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách miễn trừ trách nhiệm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

 • Địa chỉ: Số 22 ngõ 27 Thắng Lợi, Thôn Bãi Tháp, Xã Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng, Hà Nội
 • Hotline: 0953216789
 • Website: https://tylekeo.cam/
 • Email: [email protected]

Trân trọng,

BQT Tỷ lệ kèo Cam